""
* Bli medlem *
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
SÖRSKOGENS IF
Så många som möjligt så länge som möjligt
Sörskogens IF årsmöte 2022
2022-02-02 19:32

Onsdagen den 16 mars kl 19.00 i Balingsnässkolans aula.

 

Motioner ska inkomma till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet, den 16 februari via mejl styrelsen@sorskogensif.se

 

Övriga årsmöteshandlingar kommer att finnas på hemsidan en vecka innan årsmötet.

 

Förslag till dagordning
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett (1) år;
b) två (2) ledamöter för en tid av två (2) år;
c) tre (3) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett (1) år;
d) två (2) suppleanter i styrelsen för en tid av ett (1) år
;
e) en revisorer jämte suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter
delta;
f) Minst tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall vara
sammankallande,
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk
eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den
inte varit med i kallelsen till mötet.


Nyhetsarkiv
Innebandyskola 2023/242023-08-13 11:53
2023-03-09 10:24
2022-12-23 12:47
Sörskogens kanslist2022-12-22 13:19
2022-05-03 19:46
Tack Pontus!2022-04-06 18:54
Glad Midsommar!2021-06-23 21:53
Glad Påsk!2021-04-01 12:46
Årsmöte Sörskogens IF2021-02-05 09:21
Digitala utbildningar 2021-01-08 08:37
 
Bli medlem
Följ oss på sociala medier
Våra sponsorer
Våra samarbetspartners