""
* Bli medlem *
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
SÖRSKOGENS IF
Så många som möjligt så länge som möjligt
Ojdå, här skulle en blid visas

Att spela fotboll i Sörskogens IF

I Sörskogens IF har vi fotbollslag för både flickor och pojkar i åldrarna 5 år (fotbollsskola) upp till seniorer.
Fotbollsskolan för flickor och pojkar 5 år startas upp på intiativ av fotbollssektionen varje vår.

Vi håller till i Sörskogen i Huddinge på Sörskogens IP och vår ambition är att vara det naturliga valet för spelare i närområdet. Här hittar du kontaktuppgifter till alla våra lag.

I Sörskogens IF har vi välutbildade tränare som tar hand om våra spelare. Vi fostrar spelare för vår egen junior- och seniorverksamhet men för de spelarna som har högre ambition än att spela i den division som Sörskogens IF vid tillfället erbjuder, ska det inte ha varit till nackdel att ha sin grundläggande spelarutbildning i Sörskogens IF om man väljer att gå vidare i karriären efter ungdomsåren.

Vi arbetar med Fair play och ser till att våra spelare visar ett gott uppförande både på och utanför planen. Gemenskap, vi står upp för varandra både på och utanför planen, här finns plats för alla. Spelarna ansvarar för sin egen spelarutbildning, vi ger förutsättningarna och uppmuntrar till eget bestämmande både i match och träning. I Sörskogens IF ska spelarna känna trygghet och glädje genom öppenhet och kamratskap. Hos oss ska alla ha chans att utvecklas.

Som medlem betalar man medlemsavgift och träningsavgift, aktuella avgifter hittar du här. I Sörskogens IF får man provträna upp till tre gånger kostnadsfritt innan man bestämmer sig, därefter ska medlems- och träningsavgiften betalas om man väljer att fortsätta.

För att läsa mer i detalj om Sörskogens IF fotbollsverksamhet i de olika ålderskategorierna, se nedan.
0-6 ÅR “AKTIV START”
Vid 5 års ålder startar Sörskogens IF fotbollsskola. Det är introduktionen av fotboll och startas på initiativ av fotbollssektionen. När barn börjar spela fotboll är det en lek bland många andra. Det lekfulla och gemenskapen med kompisarna är själva förutsättningen för att vilja delta. Genom lek och kamratskap vill vi skapa intresse för att fortsätta spela fotboll. Första åren ska präglas av följande
 • Första mötet med fotboll ska vara positivt och lek- och lustfyllt.
 • Träning av grundläggande naturliga rörelser sker genom lek.
 • Målet är att barnen ska se fysisk aktivitet som något roligt, utmanande och spännande.
 • Lära barnen ta hänsyn till varandra och respektera enkla regler.
 • Kamratskap och gemenskap.
Fotbollsskolan tränar en gång i veckan under säsong april-oktober och kan om så önskar ha möjlighet att träna inomhus under vintersäsongen november-mars. Träningsmängden bör dock vara balanserad och ske under begränsad tid av året.
6-9 ÅR “RÖRELSEGLÄDJE”
Vid 6 års ålder ändras namnet från ”fotbollsskola” till “fotbollslag”, vilket också innebär att vi inleder de första matcherna. Betoningen fortsätter ligga på en lekfull allsidig träning, men lekfullhet med struktur vilket betyder att vi tar barnens fotbollsglädje på allvar. Samtidigt som vi har skoj övar vi barnen på att träna, att lyssna och att se sig själva som spelare, som lagkamrater och medlemmar i Sörskogens IF. Utbildningen ska präglas av följande
 • Spelet fotboll ska upptäckas på ett naturligt och lekfullt sätt
 • Regelrätt träning är underordnat leken som inlärningsmetod
 • Viktigaste uppgiften är att skapa motivation och passion
 • Att behärska kroppen i olika rörelsemönster (motorik) ger en bra grund för långsiktig utveckling i fotboll
 • Kamratskap och gemenskap
Träningar
Spontan och allsidig träning bör dominera för spelare. De bör träna en gång i veckan som 6-7 åringar och två gånger i veckan som 8-9 åringar. Träningarna bör ske under en begränsad tid av året. Målsättningen med fotbollsträningen är att skapa en positiv bild av fotboll genom gemenskap och glädje samt möjliggöra och stimulera fysisk aktivitet även utanför träningen, till exempel genom deltagande i andra idrotter, spontanfotboll eller annan spontan lek. Genom lek, glädje och kamratskap tror vi att lusten att lära sig mer blir en drivkraft att gå vidare och viljan att träna målmedvetet ska komma från barnet själv och av rätt anledningar. Sörskogens IF rekommenderar att så många som möjligt provar på målvaktsspelet, både på
träning och på match. Träningar ska ha hög aktivitetsnivå och ge möjlighet till många bollkontakter.
 9-12 ÅR “LÄRA FÖR ATT TRÄNA”
På den här nivån börjar spelarna att uppfatta vad som händer omkring dem och nu börjar vi lära ut de allra första grunderna i lagspelet. Kreativitet och eget
beslutsfattande är i centrum och spelarna skall lära sig att tänka själva, inte lära sig en färdig mall för sitt agerande ute på plan. Fokuset bör fortfarande ligga på lekfulla övningar men träningarna blir alltmer ”riktiga” fotbollsträningar med betoning på spelförståelse, teknik och koordination/snabbhet. Gemenskapen mellan åldersgrupper stärks med gemensamma tematräningar från 10-årsåldern.
”Den gyllene åldern för motorisk inlärning”.
 • Barnen börjar förstå vad träning innebär och långsamt börjar den få betydelse i kombination med leken.
 • Träning är fortsatt det viktigaste momentet för utveckling, även om match på barnens villkor är en naturlig del av fotbollen.
 • Skillnaderna mellan olika barn ökar under den här perioden eftersom de mognar i olika takt.
Träningar
Laget kan i den här åldern utöka träningsfrekvensen till 2-4 träningar per vecka, där ett träningstillfälle kan vara tematräning med andra åldersgrupper. Träningar understörre delen av året förekommer. Sörskogens IF rekommenderar att så många som möjligt provar på målvaktsspelet, både på träning och på match. Från det år spelaren fyller 10 år erbjuds de spelare som visar störst intresse för målvaktsspel speciell målvaktsträning under
utomhussäsongen i form av tematräning. Laget tränar som ett lag men kan börja tillämpa nivåanpassning inom träningarna från året spelaren fyller 10 år. Dock ska laget alltid inleda och avsluta träningarna tillsammans som ett lag. Ifall träningen nivåanpassas ska det ske i mindre grupper och grupperna får aldrig bli statiska för att undvika att “lag inom laget” ska uppstå. Att skapa stora, harmoniska och träningsvilliga spelartrupper är av större prioritet än
resultat på fotbollsplan. Fokus måste alltid vara att utveckla samtliga spelare – då kommer framgångarna. Träningsvilja och ambition värderas högre än ”talang”. Föräldrars stöd är förutsättningen för intresset.
Möjligheten till åldersanpassad fysträning samt tematräningar över åldersgruppsgränser finns. 
12-16 ÅR “TRÄNA FÖR ATT LÄRA”
Under denna period kommer det centrala nervsystemet bli nästan fullt utvecklat - vilket innebär att samtliga fysiska kvaliteter är fullt träningsbara: snabbhet, styrka, rörlighet, balans och koordination. Fysisk skillnad mellan pojkar och flickor börjar ske i samband med tillväxtspurten. Tillväxtspurten sker tidigare för flickor, mellan 10-14 års ålder, medan pojkarnas tillväxtspurt kommer något senare, i 12–16 års ålder. I samband med tillväxtspurten är det gynnsamt med uthållighetsträning. Uppfattningsförmågan förbättras också precis som förmågan att utföra flera saker samtidigt. Barn och ungdomar deltar fortfarande i fotbollen för att det är roligt, men det börjar bli mer seriöst och spelarna kan välja att specialisera sig inom en idrott. Många spelare slutar dock under den här perioden, detta kan minimeras genom långsiktigt och systematiskt arbete med utbildningsplaner, bra organisation och rätt stöd från vuxna.

Träningar
I den här åldersgruppen är det lämpligt med 3-4 träningar per vecka och fördelas ut. Träningar under större delen av året kan förekomma samt uppmuntran till egenträning. I den här åldersgruppen kan huvudtränaren välja ut spelare att elta utöver de normala träningarna i tematräningar. Möjligheten till åldersanpassad fysträning finns. Stora trupper är en förutsättning för en fungerande idrottssatsning. Första prioritet är därför att behålla kvar intresset i en bred trupp där spelarna i lugn och ro får utvecklas i sin egen takt. Det är viktigt att inte ”skrämma bort” spelare som inte vill hårdsatsa för stunden. Intresset kan växla från månad till månad. Spelarna måste känna trygghet och se möjligheterna att hitta sin nivå. Sörskogens IF är en breddförening vilket innebär att vi ska ta hand om alla, från lägst till högsta kunskaps- och ambitionsnivå.

Nu börjar spelarna välja om de vill vara målvakter eller utespelare. Målvakterna ska få både spelmomentsträning med utespelarna och ren specialträning. Eftersom målvaktens arbetssätt i en match skiljer sig från de andra spelarnas, så krävs det också en annan form av träning. Förutom ren grundträning som teknik, koordination, rörlighet, styrka, spänst, snabbhet och kvickhet, kan målvakterna dessutom träna på givna situationer under matchliknande former.
Målvakter erbjuds speciell målvaktsträning under utomhussäsongen i form av tematräning. Trots att målvakten har en speciell funktion i laget är det viktigt att hen får träna att både passa och skjuta, dels för att träna sitt eget spel med fötterna och dels för att få en idé om hur en anfallare tänker och spelar. I den senare delen av åldersgruppen finns det högre risk att spelare avslutar sin fotbollsutbildning. För att säkerställa fotbollsutbildning på alla nivåer kan tränarna
komma att dela in laget i nivåanpassade träningsgrupper. Ifall nivåindelning i träningsgrupper sker ska laget fortsatt ha samma träningstid och inleda och avsluta träningarna tillsammans som ett lag. Individuell träning och feedback har stor och ökande betydelse. Individuella samtal med spelarna ska införas.
16-20 ÅR “TRÄNA FÖR ATT TÄVLA”
Ett bra grundläggande arbete, från den ”aktiva starten” till nu, ökar förutsättningarna att komma hit och få en fortsatt bra utveckling. I den här fasen gör vanligtvis många valet om man vill satsa på fotbollen eller låta det ligga på en motionsnivå. Hur mycket spelaren är villig att delta görs i samråd med tränaren. Oavsett var man lägger sin ambition finns möjligheten att fortsätta i Sörskogens IF och vi kan dela upp i ambitions- och nivåanpassade grupper i både träning och spel om underlag till flera grupper, samt tränare, finns. Ifall nivåindelning i träningsgrupper sker kan laget fortsatt ha samma träningstid och inleda och avsluta träningarna tillsammans som ett lag. I denna ålder inträder en klar ökning av inlärningsberedskapen och uppfattningsförmågan vilket också ger en större känslighet för enskilda problemställningar och en bättre förståelse för lagets betydelse. För att spelarnas motivation ska hållas på en hög nivå så ska de erbjudas en prestationsorienterad miljö, som ger dem en möjlighet till optimal långsiktig utveckling. En prestationsorienterad miljö innebär att fokus riktas mot spelarnas och lagets utveckling, att bli bättre som spelare och lag. Att vinna och att utveckla viljan att vinna ska varken vara underkommunicerad eller satt på undantag i en prestationsorienterad miljö. Det är tvärtom så att förmågan att leverera resultat oftare kommer att vara på optimal nivå i en miljö där lagets och den egna prestationen är i fokus.

Träningar
I den här åldersgruppen är det lämpligt med 3-5 träningar per vecka. Träningar under större delen av året förekommer samt uppmuntran till egenträning.
Fysiska, tekniska, taktiska samt psykologiska färdigheter slipas i detalj och ökar i intensitet under fasens gång. Spelaren utbildas inte bara i teknik och spelförståelse utan även delar som nutrition, psykologi, återhämtning, skadeprevention och livsstilsfaktorer kan tillkomma. Möjligheten till fysträning, tematräningar och spelarutbildningar finns.
Det bör finnas två målvakter i varje speltrupp. De skall lära sig de sista grunderna samtidigt som de vidareutvecklar övriga moment. Målvaktsträningen bör ske på träning och därutöver erbjuds speciell målvaktsträning under säsong.Individuell träning och feedback har fortsatt stor betydelse.
TRÄNA FÖR ATT VINNA ELLER MOTIONSIDROTT?
Sörskogens IF representationslag (seniorlag) styr själv över sin träning och spel enligt huvudtränarens direktiv. Vid behov kan styrelsen tillsätta huvudtränare till träningsgruppen. Tillsätts tränare av styrelsen kan avtal mellan tränaren och föreningen tecknas och i förekommande fall gäller då uppdragsbeskrivningen i
avtalet. På seniornivå kan laget delas upp i A-lag och U-lag. Spelare inom Sörskogens IF kan välja utöver prestationsinriktat spel i A- och U-lag, även att spela fotboll på motionsinriktad nivå t ex i B-laget, veteranlaget eller i annat format som kan uppstå från tid till annan beroende på behov. Sörskogens IF vill
säkerställa ett långt engagemang genom att kunna erbjuda något för alla under förutsättning att spelarunderlag och tränare finns.
 
Bli medlem
Följ oss på sociala medier
Våra sponsorer
Våra samarbetspartners